Tillbaka på Blåsenhus och IKT-kursen. Härligt att träffa rutinerade och engagerade kollegor som inte är ens kollegor. Vi kan inte älta elever och den gemensamma skolvardagen. Istället ägnar vi tiden åt att röra oss framåt i vår lärarroll och vårt lärarlyft. Var är vi på väg? Vad vill vi? Vilken är vår kunskapssyn? Hur ska vår resurs se ut? 

Engagerade kursledare leder och bekräftar. Lite magont över examinationen. Vägen dit är lång och oviss.   

 

Leave a Reply.